หน้าหลัก > ประวัติ
ประวัติ

History

เส้นทางความอร่อยของขนมขบเคี้ยวในตำนานแบรนด์ Unifirm เราผลิตทุกขั้นตอนอย่างใส่ใจ ด้วยรสชาติที่ใครก็คุ้นเคย…

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด เริ่มจดทะเบียนผลิตความอร่อยตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2548 ด้วยทุนจำนวน 50 ล้านบาท โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในสายการผลิตขนมขบเคี้ยวนานาชนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2515 จนเป็นที่รู้จักในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็น หมากฝรั่ง เวเฟอร์ ช็อกโกแลต ฯลฯ

และจากความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด จึงกำเนิดแนวความคิดที่ต้องการผลิตสินค้าประเภทบิสกิต คุ๊กกี๊ แครกเกอร์ และ ข้าวโพดอบกรอบ เพิ่มเติม เพื่อให้เติบโตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากเป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฝีมือคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคง และทดแทนการนำเข้าสินค้าต่างชาติที่มีราคาสูง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศชาติต่อไป

 

ข้อมูลทั่วไป

  • ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
  • มาตรฐานที่ได้รับ: GMP และ Halal